Cristina Lampón Diestre

Cristina Lampón Diestre

Cristina Lampón Diestre

Enginyera industrial, tècnica de laboratori i professora associada del Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Imparteixo assignatures relacionades amb l'enginyeria de control i la robòtica i participo en activitats relacionades amb la pedagogia de la reparació d'aparells elèctrics o electrònics.