Objectiu

Vesteix-Tech s'ha creat amb l'objectiu de combinar el món de la Moda i la Costura amb la Tecnologia.

Volem aconseguir que persones del món del sector tèxtil puguin aprendre com incorporar la tecnologia en les seves creacions i també que, persones que tinguin interès en la tecnologia, descobreixin un altra possible aplicació real.

Amb aquest projecte, a més a més, volem aconseguir que més dones es sumin a la tecnologia i a les seves aplicacions reals trencant l'estereotip que només és un món d'homes.


Amb aquest aprenentatge es vol aconseguir que els nois i les noies siguin capaços d’aplicar els seus coneixement per resoldre problemes i reptes en contextos diferents de la seva vida. Volem ajudar a l’alumnat a utilitzar el seu coneixement de forma holística, sota el benentès que aquest és global i multifactorial, és un dels objectius de l’aprenentatge competencial.

Apostem per la igualtat i la integració real de nois i noies, evitant rols de gènere que limiten les possibilitats i marquen expectatives assignades segons el gènere. Volem aconseguir que mares, pares, persones tutores i docents es comprometin a exercir la seva tasca educativa perquè entre tots i totes fem una escola i una societat més igualitària i justa, oferint les mateixes oportunitats independentment dels rols i dels prejudicis sexistes.

Volem que els infants i joves siguin conscients que també ha existit i existeix el talent femení que no surt als libres de text. Veuran que no s’ha d’ocultar el talent femení, ans el contrari, i les nenes tindran nous models als quals aferrar-se i contribuir positivament a apoderar-les. En generarà, doncs, un model que donarà valor a la igualtat de capacitats en ambdós gèneres.

S’aconseguirà que el desenvolupament personal de tots els infants i joves tingui una mirada inclusiva, ja que és important que des de la infància s’entengui que no hi ha diferències de capacitats ni de talent per gènere sinó que ha estat per raons sòcio-culturals que s’ha donat només importància o més rellevància als homes.

Amb la realització del projecte també es tractaran valors transversals com el treball, l’esforç, el respecte, la companyonia, la coeducació, la igualtat i la responsabilitat, entre d’altres.


Articles relacionats amb la tecnologia vestible:

Tecnologia Vestible: Combinant disseny, art i tecnologia

Maldita tecnología