Objectiu

Vesteix-Tech s'ha creat amb l'objectiu de combinar el món de la Moda i la Costura amb la Tecnologia.

Volem aconseguir que persones del món del sector tèxtil puguin aprendre com incorporar la tecnologia en les seves creacions i també que, persones que tinguin interès en la tecnologia, descobreixin un altra possible aplicació real.

Amb aquest projecte, a més a més, volem aconseguir que més dones es sumin a la tecnologia i a les seves aplicacions reals trencant l'estereotip que només és un món d'homes.


Amb aquest aprenentatge es vol aconseguir que els nois i les noies siguin capaços d’aplicar els seus coneixement per resoldre problemes i reptes en contextos diferents de la seva vida. Volem ajudar a l’alumnat a utilitzar el seu coneixement de forma holística, sota el benentès que aquest és global i multifactorial, és un dels objectius de l’aprenentatge competencial.

Apostem per la igualtat i la integració real de nois i noies, evitant rols de gènere que limiten les possibilitats i marquen expectatives assignades segons el gènere. Volem aconseguir que mares, pares, persones tutores i docents es comprometin a exercir la seva tasca educativa perquè entre tots i totes fem una escola i una societat més igualitària i justa, oferint les mateixes oportunitats independentment dels rols i dels prejudicis sexistes.

Volem que els infants i joves siguin conscients que també ha existit i existeix el talent femení que no surt als libres de text. Veuran que no s’ha d’ocultar el talent femení, ans el contrari, i les nenes tindran nous models als quals aferrar-se i contribuir positivament a apoderar-les. En generarà, doncs, un model que donarà valor a la igualtat de capacitats en ambdós gèneres.

S’aconseguirà que el desenvolupament personal de tots els infants i joves tingui una mirada inclusiva, ja que és important que des de la infància s’entengui que no hi ha diferències de capacitats ni de talent per gènere sinó que ha estat per raons sòcio-culturals que s’ha donat només importància o més rellevància als homes.

Amb la realització del projecte també es tractaran valors transversals com el treball, l’esforç, el respecte, la companyonia, la coeducació, la igualtat i la responsabilitat, entre d’altres.

El juny del 2021 es va realitzar una prova pilot fent un curs de 8 hores amb persones adultes, tant del món educatiu tecnològic com del món de la costura i el patronatge.

Durant el curs 2022-23, gràcies a la dotació de les beques Espavila de la Fundació Espavila, es poratrà a terme la prova pilot del projecte Vesteix-Tech a l'Institut de Llagostera, que és un centre educatiu amb vulnerabilitats socioeconòmiques, fomentant d'aquesta manera la igualtat d’oportunitat entre el jovent més desfavorit.

La proposta és que cada alumne/a elabori una creació (una bossa) dissenyant el patró, planificant l'execució, tallant la tela, cosint-la, afegint-hi els elements tecnològics, fent la programació i decorant-la. Volem impulsar un nou llenguatge artístic i estimular la seva creativitat.

Els treballs es portaran a terme en equips de 4 o 5 persones i serà molt important el treball previ de disseny de la peça perquè sigui una bonica creació artística, se li pugui incorporar la tecnologia i després se li puguin desmuntar els elements tecnològics (microcontrolador, LED, etc.) per tal que el proper grup pugui utilitzar-les de nou, ja que és material d’alt cost. D’aquesta manera situem a l’alumnat al centre de l’aprenentatge i fomentem el treball cooperatiu.

Al final del programa, s’organitzarà una exposició oberta a les famílies per treballar també la comunicació a través del català (llengua vehicular) i que, d’aquesta manera també fer veure a les famílies noves formes d’oportunitats inclusives i innovadores, i aconseguir que, tant l’alumnat com les seves famílies, tinguin una mirada més oberta, cohesionada i inclusiva. Creiem és una nova oportunitat per vincular l’entorn familiar amb el centre.

Un cop feta la prova pilot, creiem que serà un projecte referent per altres centres educatius on es podrà replicar adaptant-nos a les necessitats de cada centre.

L’elecció d’aquests instituts es realitzarà seguint criteris de vulnerabilitat, social i econòmica, ja que actuar en aquest tipus de centres és vital perquè és precisament on els estereotips i les discriminacions per raons de ètnia, raça, identificació sexual i de capacitat econòmica són més presents. 


Articles relacionats amb la tecnologia vestible:

Tecnologia Vestible: Combinant disseny, art i tecnologia

Maldita tecnología