2. DISSENY: Elaboració de disseny

2. DISSENY: Elaboració de disseny

Un cop decidit el disseny, caldrà preparar els negatius de cada disseny que serviran per plasmar la il·lustració escollida a la mida de la bossa.

Per fer els negatius cada equip ha d'imprimir el disseny en un paper a mida de la bossa i ha de treure la part negra.


Aleshores, un cop fet el negatiu, aquest s'enganxarà amb pega amb esprai a la roba del revés per després pintar amb pintura especial per roba (tèmperes o retoladors). Al cap d'uns minuts el negatiu es treu amb compte i es deixar assecar.

En el disseny també s'hi poden incorporar altres elements com: cordills, cremalleres, botons, retalls de roba, etc. Vegem-ne alguns exemples:

  • Incorporació de botons er simular un comandament de videojocs:
  • Incorporació de pètals de diverses robes que no es desfilen de diferents textures i colors: