Posada en marxa

El juny del 2021 es va realitzar una prova pilot fent un curs de 8 hores amb persones adultes, tant del món educatiu tecnològic com del món de la costura i el patronatge.

Durant el curs 2022-23, gràcies a la dotació de les beques Espavila de la Fundació Espavila, es poratrà a terme la prova pilot del projecte Vesteix-Tech a l'Institut de Llagostera, que és un centre educatiu amb vulnerabilitats socioeconòmiques, fomentant d'aquesta manera la igualtat d’oportunitat entre el jovent més desfavorit.

La proposta és que cada alumne/a elabori una creació (una bossa) dissenyant el patró, planificant l'execució, tallant la tela, cosint-la, afegint-hi els elements tecnològics, fent la programació i decorant-la. Volem impulsar un nou llenguatge artístic i estimular la seva creativitat.

Els treballs es portaran a terme en equips de 4 o 5 persones i serà molt important el treball previ de disseny de la peça perquè sigui una bonica creació artística, se li pugui incorporar la tecnologia i després se li puguin desmuntar els elements tecnològics (microcontrolador, LED, etc.) per tal que el proper grup pugui utilitzar-les de nou, ja que és material d’alt cost. D’aquesta manera situem a l’alumnat al centre de l’aprenentatge i fomentem el treball cooperatiu.

Al final del programa, s’organitzarà una exposició oberta a les famílies per treballar també la comunicació a través del català (llengua vehicular) i que, d’aquesta manera també fer veure a les famílies noves formes d’oportunitats inclusives i innovadores, i aconseguir que, tant l’alumnat com les seves famílies, tinguin una mirada més oberta, cohesionada i inclusiva. Creiem és una nova oportunitat per vincular l’entorn familiar amb el centre.

Un cop feta la prova pilot, creiem que serà un projecte referent per altres centres educatius on es podrà replicar adaptant-nos a les necessitats de cada centre.

L’elecció d’aquests instituts es realitzarà seguint criteris de vulnerabilitat, social i econòmica, ja que actuar en aquest tipus de centres és vital perquè és precisament on els estereotips i les discriminacions per raons de ètnia, raça, identificació sexual i de capacitat econòmica són més presents.