Sílvia Planella Oriol

Sílvia Planella Oriol

Sílvia Planella Oriol

És enginyera tècnica industrial i arquitecta tècnica i és la fundadora, directora i formadora del projecte ENGINY-era, que és un projecte social que té com a objectius: el foment del talent, la promoció de la coeducació, la impulsió de l’apoderament femení i la divulgació de les disciplines STEAM (Ciència, la Tecnologia, l’Enginyeria, l'Arquitectura i les Matemàtiques, a tots els infants i joves, trencant amb els estereotips de gènere i altres discriminacions.

És mare de dos nens i una nena i ha realitzat diversos tallers infantils relacionats amb el món de l'arquitectura i de l'enginyeria. És en aquests tallers que va descobrir que les capacitats innates o els interessos no depenen de si ets nen o nena, sinó de cada infant.

Però la realitat és que els estereotips de gènere i múltiples factors socioculturals fan que la dona tingui, malauradament, escassa presència tant en l'àmbit educatiu com professional en alguns sectors i això li va portar a engegar el projecte ENGINY-era

Crec que el projecte Vesteix-Tech és una oportunitat de, per una part, fer propera la tecnologia a persones del món de la moda i la costura on la majoria són dones i, d’altra part, fer arribar la tecnologia i la moda a les noves generacions per d’aquesta manera promoure el talent cap a aquestes disciplines.